ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

30€ / άτομο
Φεβρουάριος 25, 2024
25/02/24
50€ / άτομο
Φεβρουάριος 3, 2024
03/02/2024 - ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 30η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ